Eçözüm – Garanti BBVA KVKK Aydınlatma Metni

Eçözüm – Garanti BBVA KVKK Aydınlatma Metni

EÇÖZÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

EÇÖZÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ   A.Ş yetkilisi olarak, elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) dayanarak düzenlediğimiz  Eçözüm Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası usul ve esaslarıyla işlemekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve aşağıda bilgilerimizi sunduğumuz veri sorumlusu sıfatıyla onayınızı istemekteyiz.

Unvan:EÇÖZÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş
MERSİS Numarası:0324043614900001
Adresi:Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. B2 Blok Apt. No:151/1g/105 Esenler İstanbul
Telefon:0212 256 60 00
Faks:0212 256 54 00
E-mail:kvk@ecozum.com

Müşteri yetkilisi: Firma adı, Yetkili adı, e-posta, iş telefon, cep telefon,vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası olmak üzere kişisel verilerinizi;

  • Garanti BBVA Sanal Pos Başvuru Formu’nun ifası başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
  • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
  • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
  • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.

Elektronik iletilere izin vermeniz halinde iletişim bilgileriniz üzerinden gerekli iletişimi sağlamaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Politika’da düzenlendiği şekilde,  Başvuru Formunu Eçözüm’e ileterek yapabilirsiniz.

Eçözüm Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Başvuru Formu için “www.ecozum.com.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

AÇIK RIZA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafınıza gerekli aydınlatma yapıldığını, Eçözüm Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikası’nı okuduğunuzu ve anladığınızı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki hakları bildiğinizi beyan eder; Veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerinizin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, ticari elektronik ileti almayı; açık rızanız ile kabul edersiniz.